Wydział Komunikacji i Dróg

Podstawowe zakresy działania Wydziału Komunikacji i Dróg

 

 Wnioski i formularze do pobrania - zobacz

1. Realizuje sprawy związane z rejestracją, wyrejestrowywaniem pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, wydawaniem i cofaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy, licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz nadzorem nad tym zarządzaniem. Do podstawowych zadań wydziału należy:


1) W zakresie uprawnień:
a) wydawanie praw jazdy,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) potwierdzanie kwalifikacji kierowców zawodowych,
d) wydawanie skierowań na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
e) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
f) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich cofnięcie,
g) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie danych zawartych w prawach jazdy i wymiana praw jazdy,
h) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników praw jazdy, przyjmowanie oryginałów praw jazdy w razie ich odnalezienia po otrzymaniu wtórnika prawa jazdy,
i) wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie oraz badania psychologiczne,
j) wydawanie zezwoleń dla przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
k) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów,
l) przyjmowanie od Policji, sądów i prokuratur zatrzymanego prawa jazdy,
m) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratury oraz sądy,
n) wykonywanie środków karnych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
o) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem kierowców,
p) udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych,
q) wydawanie pozwoleń na kierowanie tramwajem,
r) dokonywanie wpisów do ewidencji wykładowców oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie,
s) wymiana kart motorowerowych,
t) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne,
u) zakładanie profili kandydatów na kierowcę,
v) wydawanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego Ośrodek szkolenia kierowców.

2) W zakresie rejestracji pojazdów:
a) wydawanie decyzji dotyczących rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych oraz znaków legalizacyjnych,
b) wydawanie decyzji o czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
c) wydawanie decyzji o czasowym wycofywaniu pojazdu z ruchu oraz jego przywracanie,
d) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów oraz tablic rejestracyjnych,
e) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu,
f) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym,
g) wydawanie decyzji dotyczących wyrejestrowywania pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicę,
h) przyjmowanie od Policji, Inspektora Transportu Drogowego oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),
i) prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, oraz wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów,
j) wydawanie i cofanie uprawnień imiennych dla diagnostów do wykonywania badań technicznych,
k) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji,
l) kierowanie pojazdów na dodatkowe badanie techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymagania ochrony środowiska,
m) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
n) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach przepisów ustawy – prawo o ruchu drogowym.

3) W zakresie transportu drogowego i dróg:
a) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmową i cofaniem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
b) wydawanie wtórników wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy oraz licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową i cofaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
e) uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza granice Powiatu,
f) wykonywanie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz nadzór nad tym zarządzaniem,
g) wydawanie lub odmowa zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
h) wykonywanie zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
i) współpraca i koordynacja spraw realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie w szczególności analiza formalno-prawna projektów uchwał, zarządzeń oraz innych dokumentów przedkładanych Radzie, Zarządowi oraz Staroście.

 

Kierownik - Tomasz Barczak
e-mail: komunikacja@znin.pl
tel. 52 303 11 00 wew. 32
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, pokój nr 1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X