Fundusz Dróg Samorządowych nabór nr 1/2019/FDS

Dnia 24.12.2019 r. została podpisana Umowa nr 32P/1/2019/FDS pomiędzy Powiatem Żnińskim a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim o udzielenie dofinansowania na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i opiewa na kwotę 1.309.959,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.619.918,82 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego, w dniu 24.12.2019 r. podpisała umowę z Wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o.

Projekt zakładał:

 • Wykonanie rozbiórki elementów dróg i ulic;
 • Wykonanie robót ziemnych;
 • Wykonanie poszerzenia jezdni;
 • Frezowanie nawierzchni;
 • Ustawienie krawężników, obrzeży, oporników;
 • Budowę i przebudowę zjazdów;
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej;
 • Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i kruszywa naturalnego;
 • Odtworzenie rowów;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą;
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się do znacznego polepszenia warunków komunikacyjnych okolicznych miejscowości, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz podniesienia atrakcyjności regionu.

Przebudowa tego odcinka drogi stanowi dopełnienie działań naprawczych, które Powiat Żniński prowadzi systematycznie od kilku lat. Droga Żnin – Janowiec Wlkp. stanowi istotny element systemu komunikacyjnego Powiatu, dlatego też, tak ważna jest jej ciągła przebudowa.

Pozyskane dofinansowanie na przedmiotowy odcinek z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dofinansowanie z poprzednich form wsparcia uzyskanych również ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i Ministerstwa Infrastruktury pozwalają na zachowanie należytego stanu drogi oraz podnoszą komfort i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, których z roku na rok przybywa.

Dnia 26.11.2019 r. została podpisana Umowa nr 43P/1/2019/FDS pomiędzy Powiatem Żnińskim a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie dofinansowania na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2305C Słębowo - Czewujewo w miejscowości Cerekwica na długości 0,849 km".
Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i opiewa na kwotę 778.216,00 zł.. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.556.433,62 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego, w dniu 07.11.2019 r. podpisała umowę z Wykonawcą, tj. REDON NAKŁO.
Projekt zakładał:

 • Wykonanie rozbiórki elementów dróg i ulic;
 • Budowę kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie robót ziemnych;
 • Ustawienie krawężników, obrzeży, oporników;
 • Przebudowę chodnika;
 • Budowę i przebudowę wjazdów;
 • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni;
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
 • Umocnienie skarp geokratą i wykonanie trawników;
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.


Przebudowa drogi to przede wszystkim poprawa komfortu użytkowników drogi, z uwagi na fakt, iż wcześniejsza nawierzchnia wykonana była z kamienia polnego, który zastąpiła nawierzchnia z betonu asfaltowego. Przebudowa to również zwiększenie bezpieczeństwa poprzez przebudowę chodnika i dobudowę jego odcinków.

Przedmiotowa droga łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 2314C, która dzięki dofinansowaniu z FDS, jest w trakcie przebudowy. Wpływa to korzystnie na bezpieczeństwo użytkowników drogi, stanowi dogodniejsze połączenie między miejscowościami oraz podnosi walory wizualne Powiatu Żnińskiego.

 

 

Dnia 26.11.2019 r. została podpisana Umowa nr 13P/1/2019/FDS pomiędzy Powiatem Żnińskim a Wojewodą Kujawsko - Pomorskim o udzielenie dofinansowania na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. od km 0+000 do km 1+355".
Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i opiewa na kwotę 1.233.765,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2.467.530,68 zł.
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie, jako jednostka odpowiedzialna za przygotowanie i złożenie wniosku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz za przeprowadzenie postępowania przetargowego, w dniu 07.11.2019 r. podpisała umowę z Wykonawcą, tj. REDON NAKŁO Sp. z o.o.
Projekt zakładał:

 • Wykonanie rozbiórki elementów dróg i ulic;
 • Wykonanie robót ziemnych;
 • Przebudowę kanalizacji deszczowej;
 • Wykonanie poszerzenia jezdni;
 • Frezowanie nawierzchni;
 • Ustawienie krawężników, obrzeży, oporników;
 • Budowę i przebudowę chodników;
 • Budowę i przebudowę zjazdów;
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej;
 • Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego i kruszywa naturalnego;
 • Odtworzenie rowów;
 • Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą;
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 • Wykonanie urządzeń ruchu;
 • Roboty związane z branżą elektryczną.


Zadanie jest kontynuacją inwestycji Powiatu Żnińskiego na przedmiotowej drodze. W latach ubiegłych, dzięki otrzymanym dofinansowaniom, między innymi ze strony Województwa Kujawsko - Pomorskiego, udało się przebudować 7,800 km drogi.

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu, podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności mieszkańców okolicznego osiedla oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej usytuowanej w ciągu przedmiotowej drogi.

Przebudowa ma również pozytywne znaczenie ze względu na nowo wybudowaną drogę ekspresową S5 oraz przebudowywaną drogę wojewódzką nr 251, dzięki którym usprawnieniu ulega ruch międzykrajowy i wojewódzki. Powyższe drogi w połączeniu z drogą powiatową nr 2314C Żnin - Janowiec Wlkp. stanowią czytelny i dogodny układ transportowy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X