Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu w Żninie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego

 

1. Oznaczenie nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni użytkowej 50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 1,30 m2 usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, oznaczonego w ewidencji budynków nr 179 o numerze porządkowym 49A, położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 140/6 o pow. 0,4406 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1Z/00024102/7 w obrębie Podobowice, gmina Żnin. Wraz z lokalem mieszkalnym sprzedany zostanie udział wynoszący 5130/86931 części w nieruchomości wspólnej.

 

2. Opis lokalu

Lokal mieszkalny nr 8 usytuowany jest w budynku murowanym wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym. Lokal mieszkalny składa się z:  dwóch pokoi, trzech przedpokoi, kuchni i łazienki o łącznej powierzchni 50 m2. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni 1,30 m2.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości

Działka położona jest na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin przyjętym Uchwałą Nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia  2010 r. oraz Uchwałą nr VII/34/2011 Rady Miejskiej  w Żninie z dnia 30 marca 2011 r., działka nr 140/6 położona jest na terenie o wiodącej funkcji usługowej. Ponadto przedmiotowa działka znajduje się w zespole dworsko-pałacowym.

 

4. Miejsce i czas przetargu

Starostwo Powiatowe w Żninie ul. Potockiego 1 – pokój nr 7 (sala konferencyjna), parter, dnia 19 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 1000

cena wywoławcza    50.000 zł   wadium: 5.000 zł

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Wysokość postąpienia – decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium – w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wniosą wadium w formie pieniężnej, w ww. wysokości, nie później niż do dnia 14 grudnia 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Żninie Bank Spółdzielczy „Pałuki” nr 37 8181 0000 0001 4717 2000 0002, a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy – jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żninie pok. nr 27, tel. (52) 30-31-100 wew. 62.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X