Konsultacje strategii województwa do roku 2030

W dniu 17 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Żninie odbyły się powiatowe konsultacje Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 skierowane dla powiatu mogileńskiego i żnińskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Starosta Mogileński Bartosz Nowacki, Radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tadeusz Pogoda i Wojciech Szczęsny, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Rafał Pietrucień, Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Adam Stańczyk wraz z zastępcą Andrzejem Potoczkiem oraz burmistrzowie, wójtowie, radni, a także przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych z terenu powiatu żnińskiego i mogileńskiego.

Przybyłych na spotkanie gości przywitał Wicestarosta Żniński Andrzej Hłond, który na wstępie zaznaczył, że „Prace nad strategią rozwoju województwa są bardzo ważnym elementem w kontekście ubiegania się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.” Następnie przypomniał, iż „Przed konsultacjami, na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiat Żniński przesłał ankietę w której zawarł najważniejsze potrzeby rozwojowe powiatu. Są wśród nich: poprawa stanu dróg gminnych i powiatowych; poprawa funkcjonowania transportu publicznego; poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu, w tym likwidacja zagrożeń, poprawa stanu powietrza oraz rozwój OZE, a także poprawa bazy lokalowej i wyposażenia szkół ponadpodstawowych oraz dofinansowanie infratsruktury i wymiany sprzętu medycznego w szpitalach powiatowych”.

Następnie Pan Adam Stańczyk omówił sytuację powiatu mogileńskiego i powiatu żnińskiego w strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa, a także największe problemy i wyzwania rozwojowe tej części regionu.

W kolejnym wystąpieniu Pan Rafał Pietrucień przedstawił założenia Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 wraz z projektem Regionalnego Programu Operacyjnego informując, iż w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej planowane jest zmniejszenie alokacji wsparcia dla naszego kraju.

Podczas dalszej części spotkania, która poświęcona była dyskusji na temat najważniejszych prognozowanych potrzeb samorządów gminnych i powiatowych do roku 2030, zaproszeni goście zgłaszali swoje propozycje do strategii województwa.

Wójt Gminy Rogowo Tomasz Michalczak jako najważniejsze zgłosił modernizację dróg lokalnych, inwestycje w infrastrukturę turystyczną, budowę ścieżek rowerowych, pomoc rolnikom w rozwoju działalności pozarolniczej oraz modernizację i budowę obiektów sportowych, a także wsparcie w doposażenie jednostek OSP.

Burmistrz Barcina Michał Pęziak zwrócił uwagę na problemy z wkładem własnym samorządów przy realizacji projektów, pomoc w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych, w tym dostępność energetyczną terenów inwestycyjnych, a także wsparcie w gazyfikację gmin.

Wójt Gminy Gąsawa Błażej Łabędzki wnioskował o ujęcie remontu dróg gminnych zniszczonych podczas budowy drogi ekspresowej S5 i pomoc samorządom w tym zakresie, natomiast Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Żninie Henryk Ciesielczyk prosił o zwrócenie uwagi na kształcenie ogólne w szkołach ponadpodstawowych i zwiększenie środków finansowych na inwestycje w tych placówkach.

Reprezentujący Gminę Żnin Paweł Sikora zwrócił uwagę na zasadne ujęcie w dokumentach strategicznych rozwoju potencjałów endogenicznych, wsparcie instytucji kultury, czy budowę ścieżek rowerowych. Dodał iż warto by było zainicjować powstanie klastra turystycznego w naszym regionie oraz wzmocnić potencjał miast powiatowych poprzez m.in. dofinansowanie rozwoju mieszkalnictwa na ich terenie. Jednocześnie wspomniał również o ochronie zasobów wodnych oraz przeznaczeniu większych środków na rozwój szpitali powiatowych.

Na zakończenie Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wojciech Szczęsny zaapelował o zwiększenie środków finansowych na programy profilaktyczne związane z wczesnym wykrywaniem raka płuc, walkę o czyste powietrze oraz programy edukacyjne dotyczące nikotyny.


1. Prezentacja "Współtworzenie projektuStrategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku - Plan przyspieszenia 2030+” - Adam Stańczyk - pobierz

2. Prezentacja "Założenia Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 - projekt Regionalnego Programu Operacyjnego" - Rafał Pietrucień - pobierz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X