Wsparcie dla starszych i kadry świadczącej usługi społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji projektu pn. Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Beneficjenci projektu:
• Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,
• Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
• Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 30.06.2021 r.
Całkowita wartość projektu: 36 181 362,97 zł
Kwota dofinansowania UE: 30 754 158,53 zł

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.03.2020 r. do 30.06.2021 r.

Grupa docelowa projektu:
• Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19:
    - gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,
    - domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,
    - niepubliczne ZOL/ZPO,
    - schroniska,
    - noclegownie,
    - komenda wojewódzka policji,
    - komenda wojewódzka straży pożarnej,
    - warsztaty terapii zajęciowej,
    - zakłady aktywności zawodowej,
    - środowiskowe domy samopomocy,
    - powiatowe centra pomocy rodzinie,
    - placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,
    - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu,
    - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy,
   - Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,
    -całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
• Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych oraz przedsiębiorców – zapewnienie środków ochrony,
• Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej – wypłata dopłat do wynagrodzeń dla pracowników DPS i POW oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X