Kontakt z Wydziałami Starostwa Powiatowego

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu: Agnieszka Małecka
tel. 52 303 11 00 w. 22, pokój nr 14
sekretarz@znin.pl, a.malecka@znin.pl

Izabela Gwit - sekretariat Starosty Żnińskiego
tel. 52 303 11 00 w. 13/17, pokój nr 19
sekretariat@znin.pl

Agnieszka Frydryszek - kadrowa
tel. 52 303 11 00 w. 38, pokój nr 13
kadry@znin.pl

Anna Napieralska-Gawron - inspektor ds. kontroli wewnętrznej
tel. 52 303 11 00 w. 30, pokój nr 32
kontrola@znin.pl

Joanna Obiała - zamówienia publiczne
tel. 52 303 11 00 w. 53, pokój nr 12
j.obiała@znin.pl, przetargi@znin.pl

Sławomira Nowakowska - archiwum
tel. 52 303 11 00 w. 63, pokój nr 12
s.nowakowska@znin.pl

Jacek Sarecki - centrala
tel. 52 303 11 00 w. 10/11, pokój nr 36
ksero@znin.pl

Krzysztof Burchardt - konserwator
tel. 52 303 11 00 w. 64, pokój nr 36
konserwator@znin.pl

Andrzej Kukliński - kierowca
tel. 52 303 11 00 w. 10/11, pokój nr 36
ksero@znin.pl

Marcin Fydrych - audytor wewnętrzny
tel. 52 303 11 00 w. 16, pokój nr 4,5,6

Bogusław Szymczak - radca prawny
tel. 52 303 11 00 w. 30, pokój nr 32

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Kierownik Biura: Robert Frydryszek
tel. 52 303 11 00 w. 54, pokój nr 4, 5, 6
radapowiatu@znin.pl

Izabela Jabłońska
tel. 52 303 11 00 w. 51, pokój nr 4, 5, 6
jablonska.br@znin.pl

 

Wydział Finansów

Skarbnik Powiatu: Elżbieta Nowak
tel. 52 303 11 00 w. 18, pokój nr 17
skarbnik@znin.pl

Główny Księgowy: Grażyna Szkatulska
tel. 52 303 11 00 w. 48, pokój nr 16
finanse@znin.pl

Elżbieta Daroń - projektowanie budżetu i jego zmiany
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
fn@znin.pl

Agnieszka Andrzejewska - dochody Skarbu Państwa
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
andrzejewska.fn@znin.pl

Monika Okońska - środki trwałe, inwentaryzacja
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
m.okonska@znin.pl

Anna Grzewińska - obsługa finansowo-księgowa, dochody Starostwa
tel. 52 303 11 00 w. 35, pokój nr 16
grzewinska.fn@znin.pl

Marlena Michalczak - obsługa finansowo-księgowa, PFRON, ZFŚS
tel. 52 303 11 00 w. 48, pokój nr 16
michalczak.fn@znin.pl

Katarzyna Murach - obsługa finansowo-księgowa, zaangażowanie
tel. 52 303 11 00 w. 35, pokój nr 16
k.murach@znin.pl

Paulina Gulczyńska - płace, ZUS, VAT
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
place@znin.pl

Kinga Szybczyńska-Kazik - dochody starostwa, VAT
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
kazik.fn@znin.pl

Iwona Poznańska - obsługa kasy
tel. 52 303 11 00 w. 42, pokój nr 3
poznanska.fn@znin.pl

 

Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału, Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Izabela Gronet
tel. 52 303 11 00 w. 14, pokój nr 29
konsument@znin.pl

Joanna Narożniak-Zygaj - stowarzyszenia, fundacje, promocja zdrowia, sprowadzanie zwłok
tel. 52 303 11 00 w. 57, pokój nr 30
zo@znin.pl

Jarosław Ławiński - sprawy wojskowo-obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
tel. 52 303 11 00 w. 57, pokój nr 30
czk@znin.pl

 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kierownik Wydziału: Janusz Biegański 
tel. 52 303 11 00 w. 47, pokój nr 40
j.bieganski@znin.pl 

Jerzy Bartczak
tel. 52 303 11 00 w. 27, pokój nr 41
ua@znin.pl

Alicja Dąbrowska
tel. 52 303 11 00 w. 27, pokój nr 41
dabrowska.ua@znin.pl

Małgorzata Konecka
tel. 52 303 11 00 w. 12, pokój nr 43
architektura@znin.pl

Mateusz Baczyński
tel. 52 303 11 00 w. 12, pokój nr 43
urbanistyka@znin.pl


Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Kierownik Wydziału: Wiesław Rumel
tel. 52 303 11 00 w. 45, pokój nr 37
srodowisko@znin.pl

Agnieszka Komar - geologia, kopaliny, rekultywacja terenów, gospodarka łowiecka, gospodarka odpadami
tel. 52 303 11 00 w. 31, pokój nr 38
geolog@znin.pl

Szymon Leszczyński - wycinka drzew i krzewów, ochrona przyrody, opinie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gospodarka leśna
tel. 52 303 11 00 w. 44, pokój nr 39
leszczynski.os@znin.pl

Karol Królikowski - ochrona powietrza, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisyjne, zgłoszenia instalacji, ochrona przyrody, rybactwo śródlądowe, gospodarka wodna – melioracje, spółki wodne
tel. 52 303 11 00 w. 44, pokój nr 39
k.krolikowski@znin.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy: Jarosław Kaszewski
tel. 52 303 11 00 w. 43, pokój nr 28
j.kaszewski@znin.pl

Monika Kończal
tel. 52 303 11 00 w. 62, pokój nr 27
m.konczal@znin.pl

Kamil Ziółkowski
tel. 52 303 11 00 w. 62, pokój nr 27
k.ziolkowski@znin.pl

Bernadeta Winiecka-Książkiewicz
tel. 52 303 11 00 w. 41, pokój nr 35
b.winieckaksiazkiewicz@znin.pl

Patrycja Antkowiak
tel. 52 303 11 00 w. 41, pokój nr 35
p.antkowiak@znin.pl


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

p.o. kierownika: Stanisław Ludkiewicz
tel. 52 303 11 00 w. 40, pokój nr 24
s.ludkiewicz@znin.pl

Hanna Rediger
tel. 52 303 11 00 w. 39, pokój nr 22
h.rediger@znin.pl

Anna Chmielewska
tel. 52 303 11 00 w. 41, pokój nr 22
a.chmielewska@znin.pl

Karol Złotnicki
tel. 52 303 11 00 w. 29, pokój nr 21
k.zlotnicki@znin.pl

Emilia Czyżewska
tel. 52 303 11 00 w. 40, pokój nr 24
a.dabrowska@znin.pl

Renata Dolata
tel. 52 303 11 00 w. 29, pokój nr 21
r.dolata@znin.pl

Klaudia Zrobek
tel. 52 303 11 00 w. 40, pokój nr 24
k.zrobek@znin.pl

Jadwiga Szymczak
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 25
j.szymczak@znin.pl

Mariola Myszkowska
tel. 52 303 11 00 w. 37, pokój nr 25
m.myszkowska@znin.pl

Hanna Rymer
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 25
h.rymer@znin.pl

Jarosław Olszanowski
tel. 52 303 11 00 w. 23, pokój nr 34
j.olszanowski@znin.pl

Jolanta Hilscher
tel. 52 303 11 00 w. 25, pokój nr 44
j.hilscher@znin.pl

Patrycja Pierzyńska
tel. 52 303 11 00 w. 25, pokój nr 44
p.pierzynska@znin.pl

 

Administrator Systemów Informatycznych

Leszek Tracki - główny specjalista - informatyk
tel. 52 303 11 00 w. 28
adm@znin.pl

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Kierownik Wydziału: Tomasz Barczak
tel. 52 303 11 00 w. 32, pokój nr 1
komunikacja@znin.pl

Paulina Zawadzka - transport (zaświadczenia, licencje, zezwolenia)
tel. 52 303 11 00 w. 59, pokój nr 2
transport@znin.pl

Lidia Szulc - rejestracja pojazdów (gmina Żnin i Barcin)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 11
rejestracja11@znin.pl

Marek Filipiak - rejestracja pojazdów (gmina Żnin i Barcin)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 11
rejestracja11@znin.pl

Marek Kwiatkowski - rejestracja pojazdów (gmina Żnin i Barcin)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 8
rejestracja11@znin.pl

Anna Niewiadomska - rejestracja pojazdów (gmina Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Gąsawa, Łabiszyn)
tel. 52 303 11 00 w. 33/36, pokój nr 8
rejestracja8@znin.pl

Rafał Burchardt - rejestracja pojazdów (gmina Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Gąsawa, Łabiszyn)
tel. 52 303 11 00 w. 33/36, pokój nr 8
rejestracja8@znin.pl

Wojciech Przyborowski - uprawnienia do kierowania pojazdami, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów oraz nad instruktorami i ośrodkami szkolenia kierowców, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych
tel. 52 303 11 00 w. 58, pokój nr 10
przyborowski.kd@znin.pl

Małgorzata Roza - rejestracja pojazdów - potwierdzenia
tel. 52 303 11 00 w. 58, pokój nr 10
roza.kd@znin.pl

Agnieszka Jagodzińska - uprawnienia do kierowania pojazdami
tel. 52 303 11 00 w. 49, pokój nr 9
prawojazdy@znin.pl

 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Kierownik Wydziału: Łukasz Kwiatkowski
tel. 52 303 11 00 w. 20, pokój nr 48
l.kwiatkowski@znin.pl

Joanna Rynarzewska - organizacje pozarządowe
tel. 52 303 11 00 w. 55, pokój nr 47
j.rynarzewska@znin.pl

Monika Andruszkiewicz - promocja, turystyka, informacja turystyczna
tel. 52 303 11 00 w. 21, 690 075 041, pokój nr 46
m.andruszkiewicz@znin.pl, it@znin.pl

Agnieszka Szymańska - sport, informacja turystyczna
tel. 52 303 14 81, 52 303 11 00 w. 55, pokój nr 47
a.szymanska@znin.pl, it@znin.pl

Emilia Plaskaty - strategie, PFRON
tel. 52 303 11 00 w. 55, pokój nr 47
e.plaskaty@znin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X