Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

Starostwo Powiatowe w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych www.znin.pl.

 

 

Status pod względem zgodności

 

Status:     

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:     

Część dokumentów, zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), np. petycje, a także część informacji opublikowanych przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy. W miarę możliwości będziemy dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

 

b) nieproporcjonalne obciążenie:

 

 

Brak możliwości technicznych (archiwum starego Biuletynu Informacji Publicznej).

 

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

   

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

  2020-03-26

 

Metoda przygotowania oświadczenia:

    

 

Samoocena

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:

 

 

2022-03-29

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

    

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@znin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@znin.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11

 

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 

 Izabela Gronet - koordynator ds. dostępności

 

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 

 

sekretariat@znin.pl

 

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:

 

 

52 303 11 00

 

Postępowanie odwoławcze

 

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

 

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, biurorzecznika@brpo.gov.pl, Infolinia - 800 676 676

 

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

 

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:

  2013-06-03

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:

    

 

2013-06-03

 

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:

 

 

https://achecker.ca/checker/index.php

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 

 

SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu

 

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:

 

 

Nie dotyczy.

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

 

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@znin.pl Kontaktować można się także, przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności, należy składać na adres poczty elektronicznej sekretariat@znin.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu +48 (52) 303 11 00.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

 

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:     

Budynek Starostwa Powiatowego usytuowany jest w Żninie przy ul. Potockiego 1. Wejście główne zlokalizowane jest bezpośrednio przy ulicy, wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd i winda) znajduje się z tyłu budynku (informacja na drzwiach głównych oraz na znaku usytuowanym przy chodniku prowadzącym do budynku); na parkingu wydzielono miejsce parkingowe (niebieskie oznakowanie) zlokalizowane blisko wejścia do budynku od strony podjazdu i windy, szerokość ciągów komunikacyjnych prowadzących do budynku (od strony parkingu i chodnika) umożliwia swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Tylne drzwi prowadzące na parter budynku (wejście podjazdem) posiadają próg utrudniający przejazd wózka inwalidzkiego (przejazd możliwy, lecz wymagający wysiłku); drzwi do budynku w kolorze kontrastowym do elewacji, otwierane na klamkę, nieautomatyczne, nierozsuwane. Przy wejściu znajduje się dzwonek wzywający, za pomocą którego można wezwać pracownika urzędu. Windą zewnętrzną można dotrzeć na I i II piętro; na III piętro dostęp wyłącznie schodami. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych dostosowana do poruszania się na wózkach inwalidzkich, brak schodków i półpięter na poszczególnych kondygnacjach. Szerokość drzwi do niektórych biur poniżej 90 cm - zapewniony dostęp alternatywny. Schody wewnątrz budynku wykonane są z materiału antypoślizgowego, posiadają niewidoczne listwy antypoślizgowe, szyny. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

 

Aplikacje mobilne

 

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

                                                  

 

Pozostałe informacje

 

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
- zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
- środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:

     Zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności.
 
 
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:   
       

 

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:

       
 
 
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:
    
  

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X