CLXVI Koncert Pałacowy

Organizator Pałac Lubostroń

Kategoria koncert

Data

Dyrektor Pałacu Lubostroń Andrzej Budziak serdecznie zaprasza na CLXVI Koncert Pałacowy, który odbędzie się 15 września 2013 r. W programie koncert w wykonaniu Dominiki Przech (skrzypce) i Radosława Kurka (fortepian) oraz otwarcie wystawy prac Moniki Rak pt. "Obiekty rysunkowe" i plakatów Nikodema Pręgowskiego (Piwnice Pałacowe). Początek o godz. 17.00.


W programie koncertu:
Fryderyk Chopin (1810-1849) - Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
Johannes Brahms (1833-1897) - Sonata d-moll op. 108 nr 3
Johannes Brahms - Scherzo c-moll
Henryk Wieniawski (1835-1880) - Legenda op. 17
Henryk Wieniawski - Scherzo-Tarantelle op. 16

Dominika Przech ukończyła "Poznańską Szkołę Talentów" w klasie skrzypiec mgr Kariny Gidaszewskiej oraz Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi pod kierunkiem prof. Łukasza Błaszczyka, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Obecnie studiuje w Hochschule für Musik w Würzburgu (Niemcy) w klasie mistrzowskiej prof. Grigorija Zhislina. Jest laureatką kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych, m.in.:
- VII Międzynarodowy Konkurs im. K. Szymanowskiego w Łodzi w 2009 r.
- II nagroda oraz dwie nagrody specjalne
- XVI Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi
w 2007 r. - I nagroda oraz nagroda specjalna
- International Music Competition Jeunesses Musicales w Bukareszcie w 2003 r. - III nagroda

Swoje umiejętności doskonaliła pod kierunkiem wybitnych pedagogów: Wandy Wiłkomirskiej, Grigorija Zhislina, Bartłomieja Nizioła, Jadwigi Kaliszewskiej, Igora Frołowa, uczestnicząc w kursach mistrzowskich m. in. w "Silenzio Musica Summer Academy" w Montefiore Conca we Włoszech, "Musicalta" w Rouffach we Francji, "X Kursie Interperetacji Muzyki Solowej i Kameralnej" w Jadwisinie, "Spotkaniach Mistrza XX wieku z Młodymi Artystami XXI wieku" w Nałęczowie - na zaproszenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce i innych krajach europejskich, współpracując z wybitnymi dyrygentami, m. in. z Markiem Pijarowskim i Wojciechem Michniewskim. Nagrywała dla radia i telewizji. Za osiągnięcia artystyczne czterokrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium "Młoda Polska" oraz stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy, a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W 2013 r. została laureatką drugiej edycji programu fundacji "Maestro" w Warszawie. Pracuje na stanowisku asystenta w Akademii Muzycznej w Łodzi.


Radosław Kurek ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń, której był asystentem w latach 2008-2009. Obecnie jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest laureatem pianistycznych i kameralnych konkursów, m.in.: Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Narwie (III nagroda, Estonia 2001), Międzynarodowego Konkursu im. Pancho Vladigerova w Shumen (IV nagroda, Bułgaria 2007), XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kameralnych (I nagroda, Wrocław 2003) oraz Międzynarodowego Konkursu Kameralnego im. K. Bacewicza (IV nagroda, Łódź 2004). Z kwartetem fortepianowym ,,Dali" został finalistą Międzynarodowego Konkursu Zespołów Kameralnych ,,Vittorio Gui’’ we Florencji (2008), a z ukraińskim wiolonczelistą Georgyi’m Lomakovem w 2008 roku zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie im. J. Brahmsa w Pörtschach (Austria). W roku 2012 został laureatem The Bridget Doolan Prize za najlepsze wykonanie utworu W.A. Mozarta na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Dublinie. Koncertuje zarówno jako solista jak i kameralista w Austrii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Hiszpanii oraz wielu miastach Polski. Jako solista występował między innymi z orkiestrami Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii w Shumen (Bułgaria) oraz z Sinfonietta Cracovia. Koncertował z J. Kaspszykiem, M. Nesterowiczem, K.A. Kulką, R. Jabłońskim, J. Kotnowską, H. Wojtkowiakiem; współpracował również z R. Kabarą, W. Kwaśnym i A. Zubel. Występował w takich salach jak Filharmonia Krakowska, Filharmonia Bałtycka, Filharmonia Wrocławska, Filharmonia Łódzka, Auditorium Augustianum (Rzym) oraz Wielka Sala Ratusza Miejskiego w Wiedniu (Festsaal). Swoje umiejętności doskonalił na pianistycznych i kameralnych kursach mistrzowskich pracując pod kierunkiem m. in. K. Popowej-Zydroń, E. Pobłockiej, M. Nosowskiej, W. Kwaśnego, Sz. Esztenyi’ego, P. Vernikova, N. Schmidta, S. Hamanna, V. Nossiny oraz J. O’Conora. Radosław Kurek nagrywał dla wytwórni płytowej DUX, Soliton, BeArTon, niemieckiej GENUIN i Bayerischer Rundfunk w Monachium, a także Radia Gdańsk i TVP Bydgoszcz.


Monika Rak ur. w 1983 r. w Toruniu, obecnie jest na trzecim roku studiów doktoranckich w dziedzinie Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a jej opiekunem artystycznym jest prof. art. graf. Jędrzej Gołaś. Jest absolwentką Mediów Rysunkowych Wydziały Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. otrzymała wyróżnienie za dyplom artystyczny 2010 r. pt. “Obiekty kontemplacyjne" z rysunku intermedialnego, powstały pod kierunkiem prof. art. mal. B. Chmielewskiego i dr E. Jabłońskiej. Zajmuje się rysunkiem intermedialnym i eksperymentalnym, dzięki czemu wykorzystuje w swojej twórczości różnego rodzaju media kryjące w sobie potencjał rysunkowy. Tworzywem, które jest jej szczególnie bliskie jest rysunek szyty, haft i tkanina. Tworzy obiekty - obrazy, w których podejmuje refleksję nad kondycją duchowości człowieka. Wkracza ze sztuką w sferę sacrum, nawiązując do zagadnienia kontemplacji. Swoimi działaniami często wychodzi w przestrzeń publiczną, gdzie podejmuje dialog ze zwykłym odbiorcą. Próbuje przekształcać otaczającą ją rzeczywistość w “świątynię sztuki".

Sama o swojej twórczości:
Moja twórczość bazuje na szeroko rozumianym rysunku eksperymentalnym oraz bada zagadnienia "przestrzeni" oraz "kontemplacji" w najróżniejszych formach. Zajmuję się działaniami intermedialnymi, eksperymentuję z formą plastyczną, doszukuję się śladów rysunkowych w najbliższym otoczeniu. W szczególności zajmuję się haftem i rysunkiem szytym, technikami które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych. Tworzę obiekty - obrazy, za pośrednictwem których próbuję pobudzić sferę ludzkiej duchowości. Projektowane przeze mnie realizacje mają charakter "przestrzeni w przestrzeni" czy "świątyni dumania", które istniejącemu już miejscu nadają nowy wymiar. Pozwalają odbiorcy na oderwanie się od chaosu współczesnego świata, na poszukanie ciszy i oddanie się modlitwie kontemplacyjnej. Mają w naturalny sposób zwraca jego wzrok ku wartościom duchowym, wzbogacającym całą jego egzystencję. Poprzez specyficzny klimat uzyskany za pomocą odpowiednio dobranego języka plastycznego, a także przez świadome użycie materii jaką jest rysunek szyty i haft na tkaninie, tworzę obiekty, które zapełniają kreowane sukcesywnie przestrzenie. Na płaszczyznach płótna wyszywam linearne motywy (abstrakty rzeczywistości) stosując często białe, czerwone, czarne czy złote nici. Kolor ma tu nie tylko symboliczny czy wizualny wymiar ale przede wszystkim w bardzo konkretny sposób ma oddziaływać na duchowe doznania odbiorcy. Poprzez ograniczanie kolorystyki, stosowanie techniki haftu i rysunku szytego na tkaninie oraz bazowanie na module kwadratu, uzyskuję syntetyczny i oczyszczony ze zbędnych elementów obraz, mający charakter spontanicznych notacji rysunkowych.

Cykle, które zaprezentuję:
Plantacja
Obiekty - obrazy składające się na cykl “Plantacja" przedstawiają organiczne formy wyszyte czerwoną nicią na białym płótnie. Pojawiają się tu zmultiplikowane i zdeformowane okręgi, wielokąty, a całość stanowi rodzaj zielnika czy szkicownika. Prace powstały pod wpływem kontemplacji natury i ukazują całe bogactwo kształtów będących wynikiem obserwacji kwiatów różnego gatunku róż, posiadających bardzo bogatą symbolikę. Staram się wyłuskać z mocno wyczerpanego i zdewaluowanego motywu to, co zostało zatracone poprzez różnego rodzaju interpretacje i "przerysowania". Każdy obiekt pokazuje inny gatunek cechujący się odmiennym kształtem płatków. Pragnę pokazać jak ważną rolę obok poznania duchowego odgrywa poznanie intelektualne oparte na rozumie. Dlatego też świadomie wykorzystuję format prostokąta, który równoważy w sobie piony i poziomy. Na "białych tablicach" poprzez spontaniczną formę zapisu w postaci rysunku szytego analizuję rozmaite kształty, następnie wyszywam niektóre z nich. Poprzez pozostawienie plątaniny nici na obiektach nadaje im niedookreślony charakter. W ten sposób komunikuję się z odbiorcą, trochę go zaczepiam, pozostawiam pole do własnych rozważań. Motyw róży nie jest tu najważniejszy. Istotę stanowi rozłożenie go na “czynniki pierwsze" i wyłuskanie w ten sposób różnic pomiędzy poszczególnymi płatkami, dalej gatunkami. Pokazanie tych rzeczy, które wpływają na ostateczny kształt etc. Obiekty są rodzajem zielnika czy zapiskiem zastanych kształtów wydobytych z codziennej fascynacji. Kolor czerwony oddziałuje na zmysły, biel natomiast staje się uniwersalnym i czystym tłem pozwalającym na wydobycie rozmaitych form. Projekt jest próbą pokazania wyczerpanego już motywu w inny sposób, analizując jego części składowe, będące rodzajem szablonu, aż do powstania bardzo subtelnego znaku graficznego na samym końcu. Poznaniu zmysłowemu towarzyszy tu poznanie intelektualne. Analogicznie do modlitwy kontemplacyjnej, która bez użycia rozumu nie mogłaby zaistnieć. Każdy obiekt wyposażony jest w metryczkę z wyszytą nazwą gatunku. W swojej pracy kładę nacisk na zapis rysunkowy. Sensem istnienia tablicy jest możliwość zapisania na niej informacji, komunikatu czy zanotowania własnych refleksji. Ja zapisuję w bardzo spontaniczny i nieograniczony sposób swoje spostrzeżenia wynikające z kontemplacji natury. Dla mnie jest to forma szkicownika, różnego rodzaju kształty organiczne mają nie tylko stanowić efekt moich zmagań z materią ale tworzyć rodzaj komunikatu z odbiorcą. Plątanina nici powstała w wyniku zabawy rysunkowej staję się trudna do opanowania i uporządkowania, zachęcająca odbiorcę do ingerencji w to, co zastaje.
Technika: rysunek szyty, haft, tkanina
Format: 12 obiektów 60/60 cm

Przestrzeń kontemplacyjna
Przestrzeń kontemplacyjna to instalacja, której ideą jest pokazanie akcji procesów poznawczych i adaptacji zmian. Przeszłość, która poprzez nieuniknione zmiany staje się nieodłącznym elementem teraźniejszości i przyszłości. Jako punkt wyjścia do powstania instalacji posłużyły mi zdjęcia satelitarne różnych miejsc. Na każdym obiekcie-obrazie zestawiam ze sobą na jednej płaszczyźnie różne widoki, tworząc w ten sposób mapy nie istniejącą realnie. Powstały na tej zasadzie twór hybrydowy zostaje przeze mnie oswojony poprzez wyszycie linearnych śladów czarną nicią. Próbuję w ten sposób uchwycić coś, czego właściwie nie ma. Wybieram niektóre kształty w intuicyjny sposób, uzyskując bardzo spontaniczną notację rysunkową. Używając miniaturowych obrazków i wykładając nimi płaszczyzny pomieszczenia na zasadzie ikonostasu, pragnę wytyczyć przestrzeń o charakterze kontemplatywnym. Poprzez umiejscowienie w centrum poduszki wyznaczam strefę, w której odbiorca pobudzony jest do wysiłku intelektualnego i duchowego. Tworzę zbiory otwarte, które nieustannie mogą być poszerzane o nowe przestrzenie rysunkowe. Takie działanie daje mi swobodę twórczą połączoną z oswajaniem i utrwalaniem tego, co nowe.
Technika: rysunek szyty, druk na tkaninie
Format: kilkadziesiąt obiektów-obrazów 20/20 cm

Kocha, lubi, szanuje
Obraz to wyhaftowany szarą nicią na czarnym tle napis w alfabecie Braille’a “He/she loves, likes, respects…". To sentencja ze znanej z dzieciństwa wyliczanki , której znaczenie przybrało zupełnie inny, wymowny charakter . Dla większości jest jedynie niewinną zabawą, dla niektórych może stanowić podstawowe pytanie związane z akceptacją i istnieniem w społeczeństwie. Wszystko jest zależne od sytuacji.
Technika: haft, tkanina
Format: 50/50 cm


Nikodem Pręgowski - adiunkt w Zakładzie Projektowania Graficznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się projektowaniem plakatów,wydawnictw, znaków graficznych i identyfikacji wizualnej. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw sztuki plakatu w Polsce i za granicą, (m. in. Belgia, Białoruś,Czechy, Finlandia, Litwa, Niemcy, Serbia,Słowacja, Ukraina, USA, Włochy). Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień z zakresu plakatu. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.


Wstęp - 10 zł

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X