Program Innowacyjna Gospodarka. Konkursy dla MŚP w 2013 roku

Na wsparcie przedsiębiorców w Programie Innowacyjna Gospodarka w 2013 r. przeznaczono kwotę blisko 2,06 mld zł. Od początku 2013 roku uruchomiono 8 naborów dla sektora MŚP. W planowanych naborach, przedsiębiorcy mogą ubiegać się jeszcze o wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej, przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu, udział w programach promocji, e-biznes oraz o pożyczki. Do rozdysponowania w tegorocznych konkursach pozostało jeszcze ok. 525 mln zł.

PLANOWANE KONKURSY DLA MŚP


W 2013 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą jeszcze liczyć na dofinansowanie w ramach 6 działań. Wsparcie będzie można otrzymać:

 • w formie pożyczki na realizację przedsięwzięć mikro- i małych przedsiębiorców o charakterze innowacyjnym (pilotaż w ramach 3. priorytetu Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji). Planuje się, że ogłoszenie naboru nastąpi 18 czerwca br. a alokacja wyniesie ok. 50 mln zł;
 • na uzyskanie ochrony własności przemysłowej: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej). Alokacja na cały nabór, który prowadzony jest w trybie ciągłym od 4 czerwca 2012 r. do 1 lipca 2013 r. i wynosi ok. 70 mln zł (do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 13 mln zł);
 • na wdrożenie sporządzonego planu rozwoju eksportu (działanie 6.1 Paszport do eksportu). Konkurs rozpocznie się 14 dni od wejścia w życie rozporządzenia ws udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG. Planowana alokacja wyniesie ok. 100 mln zł;
 • na udział przedsiębiorców w branżowych i ogólnych programach promocji, umożliwiających wykreowanie polskich specjalności eksportowych oraz promowanie polskiej gospodarki w trakcie imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą (poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji). Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zarówno w branżowych (9 branż), jak i ogólnych programach promocji. Wnioski o dofinansowanie w 9 branżowych programach promocji (turystyka medyczna, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych, biotechnologiczna i farmaceutyczna, odzieżowa, dodatków i galanterii skórzanej, obronna, IT/ICT, górnicza, budowlana, ochrony i zachowania zabytków) przyjmowane będą do osiągnięcia poziomu 130 proc. alokacji przewidzianej na konkurs. W odniesieniu do ogólnych programów promocji – nabór prowadzony jest do wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs, nie dłużej niż do 30 czerwca 2013 r.;
 • na realizację projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie e-usługi (działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). Trzeci i ostatni konkurs w ramach działania 8.1 POIG planowany jest w terminie 8-19 lipca (ogłoszenie 24 czerwca 2013 r.), a przewidziana alokacja to ok. 100 mln zł;
 • na zintegrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstw, ułatwiających współpracę pomiędzy nimi i kontakt z klientami (działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B). Drugi i ostatni nabór w ramach działania 8.2 POIG odbędzie się  w terminie od  17-28 czerwca, a alokacja wynosi ok. 225 mln zł.

WSPARCIE DLA MŚP W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013 r.

W pierwszym półroczu 2013 r. można było otrzymać wsparcie:

 • projektów związanych z poszukiwaniem i oceną innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, pracami przygotowawczymi mającymi na celu utworzenie nowego przedsiębiorstwa na bazie tego pomysłu (tzw. preinkubacja) oraz  z inwestycjami kapitałowymi w nowopowstałe przedsiębiorstwo  (działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej). W ramach naboru zakończonego 16 maja br., w którym do dyspozycji było 100 mln zł, złożono 108 projektów na kwotę dofinansowania ponad 930 mln zł. W chwili obecnej trwa ocena wniosków o dofinansowanie; 
 • na nowe inwestycje obejmujące nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). W ramach naboru zakończonego 5 czerwca br., w którym do dyspozycji było 850 mln zł, złożono 284 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 3,5 mld zł. W chwili obecnej trwa ocena wniosków o dofinansowanie;
 • na uzyskanie ochrony własności przemysłowej: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe (poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej). Alokacja na nabór, który prowadzony jest w trybie ciągłym od 4 czerwca 2012 r., wynosi ok. 70 mln zł. W ramach trwającego naboru, którego zamknięcie planowane jest na dzień 1 lipca br., złożono dotychczas 630 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 128 mln zł. Wg najnowszych danych uzyskanych od PARP, na dzień dzisiejszy dokonano oceny 462 wniosków;
 • na udział przedsiębiorców w branżowych i ogólnych programach promocji, umożliwiających wykreowanie polskich specjalności eksportowych oraz promowanie polskiej gospodarki w trakcie imprez promocyjnych organizowanych w kraju i za granicą (poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji). Do dnia dzisiejszego przeprowadzono w 2013 r. nabór w ramach 5 branż oraz w ogólnych programów promocji. Łączna kwota środków wolnych do rozdysponowania w poddziałaniu 6.5.2 wynosi na 2013 r. ok. 109 mln zł. W ramach zakończonego konkursu dla 5 branż, zakończonego 7 lutego br. złożono 56 wniosków na kwotę dofinansowania ok. 39,1 mln zł. W ogólnych programach promocji złożono dotychczas 97 projektów na kwotę 7 mln zł dofinansowania;
 • na realizację projektów mikro- oraz małych przedsiębiorców mających na celu świadczenie e-usługi (działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej). W 2013 r. przeprowadzono 2 konkursy (w lutym i maju br.).  Razem w obu naborach, w ramach których do dyspozycji było 204 mln zł, złożono 1639 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania ponad 740 mln zł. Wg danych PARP ocena lutowego naboru została zakończona i w chwili obecnej przygotowywana jest lista projektów rekomendowanych do wsparcia. Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach majowego konkursu podlegają w chwili obecnej ocenie;
 • na zintegrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstw, ułatwiających współpracę pomiędzy nimi i kontakt z klientami (działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B). W ramach naboru zakończonego 30 kwietnia br., w którym do dyspozycji było 229,6 mln zł, złożono 1029 projektów na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 688 mln zł. W chwili obecnej trwa ocena złożonych wniosków o dofinansowanie;
 • na dostarczanie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy docelowej na obszarach, na których prowadzenie tej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo (działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”). W ramach naboru zakończonego 5 kwietnia br., w którym do dyspozycji było 65 mln zł, złożono 209 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 340 mln zł. W chwili obecnej trwa ocena złożonych wniosków o dofinansowanie.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI

Szczegółowe informacje o konkursach publikowane są na stronach internetowych instytucji wdrażających ww. działania PO IG, tj.:

 • dla działania 6.5.2 Ministerstwo Gospodarki,
 • dla działania 8.4 Władza Wdrażająca Programy Europejskie,
 • dla pozostałych działań Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X