Kontakt z Wydziałami Starostwa Powiatowego

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu: Agnieszka Małecka
tel. 52 303 11 00 w. 22, pokój nr 14
sekretarz@znin.pl, a.malecka@znin.pl

Justyna Zysk (sekretariat Starosty Żnińskiego)
tel. 52 303 11 00 w. 13/17, pokój nr 19
sekretariat@znin.pl

Natalia Lasecka (sekretariat Starosty Żnińskiego)
tel. 52 303 11 00 w. 13/17, pokój nr 19
sekretariat@znin.pl

Monika Sypniewska (kadrowa)
tel. 52 303 11 00 w. 38, pokój nr 13
m.sypniewska@znin.pl

Agnieszka Frydryszek (kadrowa)
tel. 52 303 11 00 w. 38, pokój nr 13
kadry@znin.pl

Anna Napieralska-Gawron (kontrola wewnętrzna)
tel. 52 303 11 00 w. 30, pokój nr 32
kontrola@znin.pl

Joanna Obiała (zamówienia publiczne)
tel. 52 303 11 00 w. 53, pokój nr 12
j.obiała@znin.pl, przetargi@znin.pl

Sławomira Nowakowska (archiwum)
tel. 52 303 11 00 w. 63, pokój nr 12
s.nowakowska@znin.pl

Jacek Sarecki (centrala)
tel. 52 303 11 00 w. 10/11, pokój nr 36
ksero@znin.pl

Krzysztof Burchardt (konserwator)
tel. 52 303 11 00 w. 64, pokój nr 36
konserwator@znin.pl

Andrzej Kukliński (kierowca)
tel. 52 303 11 00 w. 10/11, pokój nr 36
ksero@znin.pl

Monika Okońska (kontrola wewnętrzna)
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
m.okonska@znin.pl

 

Audytor wewnętrzny

Marcin Fydrych (audytor wewnętrzny)
tel. 52 303 11 00 w. 16, pokój nr 4,5,6

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Kierownik Biura: Robert Frydryszek
tel. 52 303 11 00 w. 54, pokój nr 4, 5, 6
radapowiatu@znin.pl

Izabela Gwit
tel. 52 303 11 00 w. 51, pokój nr 4, 5, 6
i.gwit@znin.pl

 

Wydział Finansów

Skarbnik Powiatu: Elżbieta Nowak-Karadymus
tel. 52 303 11 00 w. 18, pokój nr 17
skarbnik@znin.pl

Główny Księgowy: Grażyna Szkatulska
tel. 52 303 11 00 w. 48, pokój nr 16
finanse@znin.pl

Elżbieta Daroń (projektowanie budżetu i jego zmiany)
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
fn@znin.pl

Agnieszka Andrzejewska (dochody Skarbu Państwa)
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
andrzejewska.fn@znin.pl

Ilona Stegienta (płace, ZUS)
tel. 52 303 11 00 w. 15, pokój nr 15
i.stegienta@znin.pl

Anna Grzewińska (obsługa finansowo-księgowa, dochody Starostwa)
tel. 52 303 11 00 w. 35, pokój nr 16
grzewinska.fn@znin.pl

Marlena Michalczak (zaangażowanie, WNiP)
tel. 52 303 11 00 w. 48, pokój nr 16
michalczak.fn@znin.pl

Katarzyna Murach (obsługa finansowo-księgowa dochodów starostwa)
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
k.murach@znin.pl

Paulina Strzelecka (obsługa finansowo-księgowa rachunku budżetu i wydatków starostwa, sprawozdawczość)
tel. 52 303 11 00 w. 35, pokój nr 16
p.strzelecka@znin.pl

Kinga Szybczyńska (dochody starostwa, VAT)
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
k.szybczynska@znin.pl

Monika Okońska (środki trwałe, inwentaryzacja)
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
m.okonska@znin.pl

Hanna Juchniewicz
tel. 52 303 11 00 w. 60, pokój nr 31
h.juchniewicz@znin.pl

Iwona Poznańska (kasa)
tel. 52 303 11 00 w. 42, pokój nr 3
poznanska.fn@znin.pl

 

Wydział Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego

Kierownik Wydziału, Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Izabela Gronet
tel. 52 303 11 00 w. 14, pokój nr 29
konsument@znin.pl

Joanna Narożniak-Zygaj (stowarzyszenia, fundacje, promocja zdrowia, sprowadzanie zwłok)
tel. 52 303 11 00 w. 57, pokój nr 30
zo@znin.pl

Jarosław Ławiński (sprawy wojskowo-obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe)
tel. 52 303 11 00 w. 57, pokój nr 30
czk@znin.pl

 

Wydział Urbanistyki i Architektury

Kierownik Wydziału: August Rymer
tel. 52 303 11 00 w. 47, pokój nr 40
a.rymer@znin.pl 

Jerzy Bartczak
tel. 52 303 11 00 w. 27, pokój nr 41
ua@znin.pl

Alicja Dąbrowska
tel. 52 303 11 00 w. 27, pokój nr 41
dabrowska.ua@znin.pl

Małgorzata Konecka
tel. 52 303 11 00 w. 12, pokój nr 43
architektura@znin.pl

Mateusz Baczyński
tel. 52 303 11 00 w. 12, pokój nr 43
urbanistyka@znin.pl 

Klaudia Klaudia Rossa
tel. 52 30 311 00 w. 34, pokój nr 43
k.rossa@znin.pl

Karolina Pietraszko
tel. 52 30 311 00 w. 12, pokój nr 43
k.pietraszko@znin.pl


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kierownik Wydziału: Wiesław Rumel
tel. 52 303 11 00 w. 45, pokój nr 37
srodowisko@znin.pl

Agnieszka Komar (geologia, kopaliny, rekultywacja terenów, gospodarka łowiecka, gospodarka odpadami)
tel. 52 303 11 00 w. 31, pokój nr 38
geolog@znin.pl

Szymon Leszczyński (wycinka drzew i krzewów, ochrona przyrody, opinie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gospodarka leśna)
tel. 52 303 11 00 w. 44, pokój nr 39
leszczynski.os@znin.pl

Karol Królikowski (ochrona powietrza, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisyjne, zgłoszenia instalacji, ochrona przyrody, rybactwo śródlądowe, gospodarka wodna – melioracje, spółki wodne)
tel. 52 303 11 00 w. 44, pokój nr 39
k.krolikowski@znin.pl

Karolina Kawczyńska
tel. 52 303 11 00 w. 31, pokój nr 38
k.kawczynska@znin.pl

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy: Jarosław Kaszewski
tel. 52 303 11 00 w. 43, 690 080 095, pokój nr 28
j.kaszewski@znin.pl

Monika Kończal (gospodarka nieruchomościami)
tel. 52 303 11 00 w. 62, pokój nr 27
m.konczal@znin.pl

Violetta Karaszewska (gospodarka nieruchomościami)
tel. 52 303 11 00 w. 62, pokój nr 27
v.karaszewska@znin.pl

Agnieszka Leśniewska (gospodarka nieruchomościami)
tel. 52 303 11 00 w. 41, pokój nr 35
a.lesniewska@znin.pl

Patrycja Antkowiak (gospodarka nieruchomościami)
tel. 52 303 11 00 w. 41, pokój nr 35
p.antkowiak@znin.pl

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Anna Chmielewska (obsługa geodetów)
tel. 52 303 11 00 w. 39, pokój nr 22
a.chmielewska@znin.pl

Hanna Rediger (obsługa geodetów)
tel. 52 303 11 00 w. 39, pokój nr 22
h.rediger@znin.pl

Karol Złotnicki (aktualizacja bazy EGiB - mapa)
tel. 52 303 11 00 w. 29, pokój nr 21
k.zlotnicki@znin.pl

Mateusz Małolepszy (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT)
tel. 52 303 11 00 w. 29, pokój nr 21
m.malolepszy@znin.pl

Jacek Szkatulski (aktualizacja bazy)
tel. 52 303 11 00 w. 29, pokój nr 21
j.szkatulski@znin.pl

Emilia Czyżewska (portal geodety, obsługa geodetów)
tel. 52 303 11 00 w. 40, pokój nr 24
e.czyzewska@znin.pl

Kamil Ziółkowski (weryfikacja prac geodezyjnych, koordynacja projektowanych sieci uzbrojenia)
tel. 52 303 11 00 w. 40, pokój nr 24
k.ziolkowski@znin.pl

Patryk Sławiński (skanowanie)
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 44
p.slawinski@znin.pl

Mariola Myszkowska (EGiB: zmiany opisowe i rzeczoznawcy)
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 44
m.myszkowska@znin.pl

Hanna Rymer (EGiB: zmiany opisowe i rzeczoznawcy)
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 44
h.rymer@znin.pl

Julita Świerczek (EGiB: zmiany opisowe i rzeczoznawcy)
tel. 52 303 11 00 w. 52, pokój nr 44
j.swierczek@znin.pl

Agnieszka Sytek (EGiB: wpisy i wyrysy, zaświadczenia)
tel. 52 303 11 00 w. 25, pokój nr 25
a.sytek@znin.pl

Marta Maćkowiak (EGiB: mapy i danych zasobu geodezyjnego)
tel. 52 303 11 00 w. 25, pokój nr 25
m.mackowiak@znin.pl

 

Administrator Systemów Informatycznych

Leszek Tracki - główny specjalista - informatyk
tel. 52 303 11 00 w. 28

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Kierownik Wydziału: Tomasz Barczak
tel. 52 303 11 00 w. 32, 690 978 001, pokój nr 1
komunikacja@znin.pl

Zastępca Kierownika Wydziału: Rafał Burchardt  
tel. 52 303 11 00 w. 33, pokój nr 10
r.burchardt@znin.pl

Lidia Szulc (transport - zaświadczenia, licencje, zezwolenia)
tel. 52 303 11 00 w. 59, pokój nr 2
transport@znin.pl

Marek Filipiak (rejestracja pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 11
rejestracja11@znin.pl

Aneta Rydlewska (rejestracja pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 11
rejestracja11@znin.pl

Krystyna Nowak (rejestracja pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 26, pokój nr 11
rejestracja11@znin.pl

Marek Kwiatkowski (rejestracja pojazdów, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 33, pokój nr 10
m.kwiatkowski@znin.pl

Joanna Brzykca - Myszkowska (rejestracja pojazdów, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych)
tel. 52 303 11 00 w. 33, pokój nr 10
drogi@znin.pl

Justyna Buczkowska (rejestracja pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 33, pokój nr 9
rejestracja10@znin.pl 

Joanna Kruszyna (rejestracja pojazdów)
tel. 52 303 11 00 w. 33
rejestracja10@znin.pl

Małgorzata Roza (rejestracja pojazdów - potwierdzenia)
tel. 52 303 11 00 w. 58, pokój nr 10
roza.kd@znin.pl

Anna Niewiadomska (prowadzenie postępowań z art. 140mb)
tel. 52 303 11 00 w. 49, pokój nr 8
a.niewiadomska@znin.pl

Izabela Jabłońska (uprawnienia do kierowania pojazdami,nadzór nad instruktorami i ośrodkami szkolenia kierowców)
tel. 52 303 11 00 w. 49, pokój nr 8
prawojazdy@znin.pl

Weronika Macioszek (uprawnienia do kierowania pojazdami)
tel. 52 303 11 00 w. 49, pokój nr 8
prawojazdy@znin.pl

 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Kierownik Wydziału: Artur Jakubowski
tel. 52 303 11 00 w. 20, pokój nr 48
a.jakubowski@znin.pl


Agnieszka Szymańska (sport, kultura, informacja turystyczna)
tel. 52 303 11 00 w. 21, pokój nr 46
a.szymanska@znin.pl 

Emilia Plaskaty (organizacje pozarządowe, strategie, rozwój lokalny)
tel. 52 303 11 00 w. 55, pokój nr 47
e.plaskaty@znin.pl

Monika Siniecka (PFRON, rozwój lokalny)
tel. 52 303 11 00 w. 55, pokój nr 47
j.siniecka@znin.pl

Kinga Wiewióra (Informacja turystyczna, Plac Wolności 20, 88-400 Żnin)
tel. 690 075 092
it@znin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X